12 mrt 2015 19:57

Welvaartsaanpassing van een aantal pensioenen voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers aan de welvaart aanpast.

Het ontwerp voert het advies van de sociale partners uit over de invulling van de welvaartsenveloppe 2015-2016 voor de pensioenen voor werknemers. De maatregelen zijn:

  • de verhoging van het klein gewaarborgd minimumpensioen werknemers tot het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen werknemers vanaf 1 juni 2015
  • de verhoging met 2% van alle gewaarborgde minimumpensioenen voor werknemers vanaf 1 september 2015
  • de verhoging met 2% van het minimumrecht per loopbaanjaar vanaf 1 september 2015
  • de verhoging met 2% van het plafond dat bij toepassing van het minimumrecht per loopbaanjaar in werking treedt vanaf 1 januari 2015
  • de verhoging met 15% van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag ten opzichte van de bedragen van 2012 vanaf 1 mei 2015. Deze maatregel kent dezelfde verhoging toe voor het vakantiegeld van de gerechtigden op een pensioen als werknemer, dat lager is dan het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld in 2015 en 2016. Het bedrag van het vakantiegeld zal dus niet beperkt zijn tot het pensioenbedrag werknemer dat de gerechtigde in de maand mei ontvangt.
  • de verhoging met 1% van de pensioenen die vóór 1995 zijn ingegaan vanaf 1 september 2015. Deze verhoging geldt niet voor de minimumpensioenen, die reeds met 2% zijn verhoogd.
  • de verhoging met 2% van het basisbedrag van de Inkomensgarantie voor Ouderen en uitbetaalde Gewaarborgde Inkomens voor Bejaarden vanaf 1 september 2015.

Naast deze maatregelen worden de pensioenen van vijf jaar oud met 2% verhoogd. In 2015 gebeurt de verhoging op 1 september, in 2016 op 1 januari. Deze verhoging van 2% geldt niet voor de minimumpensioenen, die reeds met 2% zijn verhoogd.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.