24 jan 1997 16:00

Benoeming van een nieuwe Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen