16 jan 2014 15:46

Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat mevrouw Rita Leysen benoemt als Nederlandstalig rechter van het Grondwettelijk Hof.

De benoeming van mevrouw Leysen gebeurt op basis van een lijst met twee kandidaten voorgedragen door de Senaat.