08 jan 2021 15:59

Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Nederlandstalig rechter van het Grondwettelijk Hof.

De vacature werd op initiatief van het Hof bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2020, en op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 6 juli 2020. Op 17 december 2020 is de Kamer van volksvertegenwoordigers overgegaan tot de voordracht van een lijst met twee kandidaten voor deze plaats.

Bijgevolg wordt de heer Danny Pieters bij dit ontwerp benoemd tot Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.