18 mrt 2022 16:19

Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Willem Verrijdt wordt benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.