09 mrt 2018 15:07

Benoeming van een rechter van het Grondwettelijk Hof

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof.

Mevrouw Joséphine (Fientje) Moerman wordt benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Nederlandse taalgroep.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.