09 mrt 2018 15:08

Ministerraad van 9 maart 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 9 maart 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie stelden de eerste minister en de betrokken ministers de verschillende maatregelen voor die de federale regering heeft genomen naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de aanslagen (zie presentatie in bijlage).

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir presenteerde vervolgens het opvolgingsverslag 2017 over het Federaal Plan 'gender mainstreaming', dat 75 federale beleidsmaatregelen omvat die de integratie van de genderdimensie trachten te verbeteren.

Ten slotte gaf minister van Sociale Zaken Maggie De Block toelichting over de verdeling van het bedrag dat werd uitgetrokken om de werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel onderzoek te ondersteunen.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: