09 mrt 2018 15:07

Brugdagen voor de federale ambtenaren in 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van omzendbrief goed dat de brugdagen voor de federale ambtenaren voor 2018 vaststelt.

Het gaat om de volgende twee brugdagen:

  • vrijdag 11 mei
  • maandag 24 december

Deze regeling is van toepassing op alle personeelsleden van de federale overheid.