09 mrt 2018 15:07

Dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor het jaar 2018 toekent om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

In het kader van de federale financiering van de lokale politie voorziet de algemene uitgavenbegroting 2018 in een dotatie van 8.388.000 euro om bepaalde initiatieven te stimuleren in de politiezones. Het ontwerp heeft als doel om deze dotatie te verdelen over de meergemeentenpolitiezones.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.