09 mrt 2018 15:07

Zaakverdeling van de rechtbank van koophandel van Luik - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van koophandel te Luik.

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, definieert de acht afdelingen van de rechtbank van koophandel te Luik en maakt een deel ervan exclusief bevoegd voor bepaalde categorieën van zaken. Zo worden binnen het rechtsgebied competentiecentra gecreëerd en worden de verplaatsingen van de magistraten en van het gerechtspersoneel gerationaliseerd.

De acht afdelingen zijn de volgende: Luik, Hoei, Verviers, Aarlen, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Namen en Dinant. De afdelingen van Luik, Neufchâteau en Namen zijn exclusief bevoegd voor:

  • alle procedures bedoeld in boek XX, 'Insolventie van ondernemingen', van het Wetboek van Economisch Recht en waarvan de gegevens voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van de insolventieprocedures
  • alle procedures bedoeld in boek III, titel IV, en boek IV, titel IX, van het Wetboek van Vennootschappen of die daarmee kunnen worden opgelost, ingeleid vanaf 1 mei 2018
  • de eedafleggingen

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen. Het wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.