20 apr 2018 15:20

Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen benoemt.

Mevrouw Aline Godfrin wordt benoemd tot Franstalige regeringscommissaris voor een periode van zes jaar ter vervanging van de heer David Avarello.