07 sep 2012 18:06

Benoeming van een regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de heer Philippe Donnay als regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De ministerraad benoemt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de heer Philippe Donnay als regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.