25 mei 2018 17:43

Benoeming van Koningin Mathilde tot erevoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat Koningin Mathilde tot erevoorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling benoemt.

Het gaat om een benoeming voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling werd opgericht bij de wet van 5 mei 1997 over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.