18 dec 2015 17:52

Benoeming van leden en van een regeringscommissaris bij het Beheerscomité van het Fonds voor de Medische Ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden en van een regeringscommissaris bij het Beheerscomité van het Fonds voor de Medische Ongevallen van het RIZIV. 

Mevrouw Yael Bieber wordt benoemd tot Regeringscommissaris. 

Worden benoemd als vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van zorgverleners:

  • de heer Sean Vranckx, werkend lid, en de heer Christian De Pauw, plaatsvervangend lid

Worden benoemd als vertegenwoordigers van een representatieve werknemersorganisatie:

  • de heer Youssef El Otmani, werkend lid, en mevrouw Nathalie Diesbecq, plaatsvervangend lid

Wordt benoemd als vertegenwoordigster van een verzorgingsinstelling:

  • mevrouw Hélène Goosens, werkend lid

Worden benoemd als vertegenwoordigers van de overheid:

  • mevrouw Natacha Beugnier, mevrouw Kim Cierkens, de heer Johan De Haes, mevrouw Aurélie Mollers, werkende leden
  • mevrouw Florence Pottiez, mevrouw Steffi De Craemer, de heer Luc Dubois, de heer Brieuc Van Damme, plaatvervangende leden

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.