22 dec 2023 20:41

Benoeming van leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van twee leden van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten.

Stefan Jochems en Béryl de Magnée worden benoemd tot lid-secretaris en plaatsvervangend lid-secretaris. Zij vervangen Frankie Schram en Isabelle Delhez.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.