03 jun 2022 17:01

Benoeming van leden van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van de Federale Politieraad.

Pierre Vanderheyden, procureur-generaal van Luik, wordt als plaatsvervangend lid aangesteld.

Daarnaast worden de mandaten vernieuwd van:

  • Guido Vermeiren, procureur des Konings van Limburg
  • Gilles Mahieu, gouverneur van Waals-Brabant
  • Olivier Anciaux, onderzoeksrechter te Brussel
  • Michel Goovaerts, korpschef van de lokale politiezone Brussel Hoofdstad
  • Serge Muyters, korpschef van de lokale politiezone Antwerpen