18 mei 2018 16:39

Benoeming van leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID benoemen.

De heren Olivier Vanham, Bruno Lefebvre en Peter Dedecker worden voorgedragen als nieuwe bestuurders met ingang van 9 mei 2017.

De heren Dirk Claes, Maxime Daye, Serge Muyters en Vincent Palermo worden voorgedragen als leden van de Raad van Bestuur na afloop van de statutaire algemene vergadering van ASTRID van mei 2018.

De naamloze vennootschap van publiek recht ASTRID* werd opgericht in 1998. Het maatschappelijk doel is aan alle hulp- en veiligheidsdiensten, zowel openbare als privédiensten, een veilige en doeltreffende communicatie verzekeren.

De ontwerpen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Koning.

*All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching