19 apr 2024 20:19

Benoeming van leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Aangezien een Nederlandstalig effectief lid niet langer zal zetelen in het Comité, moet de oorspronkelijke samenstelling van het zevende mandaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek gewijzigd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de benoeming van Kathleen Vercraeye als Nederlandstalig effectief lid in de hoedanigheid van advocate. Zij was in eerste instantie als plaatsvervanger benoemd. Bijgevolg voorziet het ontwerp ook in de benoeming van Tim Vermeir als plaatsvervanger.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.