15 jun 2012 18:30

Benoeming van managers in de federale overheidsdiensten

De ministerraad keurt drie ontwerpen van wet goed die managementsfuncties toe kennen in de federale overheidsdiensten.

  • Mevrouw Anne Vanderstappen wordt voor zes jaar  benoemd als administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen 
  • De heer Jean-Pierre Luxen wordt voor zes jaar benoemd als van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)
  • De heer Jean-Pierre Delporte wordt benoemd als voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie