30 jun 2023 17:06

Benoemingen bij de Cel voor financiële informatieverwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van het mandaat van de voorzitter en de benoeming van een lid van de Cel voor financiële informatieverwerking.

Het mandaat van Philippe de Koster als voorzitter wordt hernieuwd. Geoffrey Delrée wordt benoemd tot lid.