06 dec 2002 16:00

Benoemingen bij de CREG

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad de benoeming goed van twee leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie, keurde de Ministerraad de benoeming goed van twee leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Het gaat om de verlenging van de mandaten van de heer Thomas Lekane en van de heer Guido Camps als leden van het directiecomité van de CREG voor een termijn van zes jaar, en dit vanaf 10 januari 2003. De heer Lekane wordt eveneens benoemd bij de directie voor de technische werking van de elektriciteitsmarkt van de CREG en dit eveneens voor zes jaar.