23 jul 2021 19:50

Benoemingen bij de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

De volgende personen worden benoemd voor een hernieuwbare periode van zes jaar:

  • Annemie Rombouts als voorzitter van de Raad van de Controledienst
  • Sofie Lombaert en Hans Nagels als leden van de Raad gekozen onder de ambtenaren van het RIZIV die belast zijn met taken op het vlak van de gezondheidszorgen of die ter zake ervaring hebben
  • Alban Antoine, Henk Becquaert, Muriel Gerkens en Hugues Vlemincq als leden van de Raad gekozen op grond van hun bekwaamheid op juridisch, sociaal, financieel of actuarieel vlak

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.