14 jul 2003 17:00

Benoemingen bij het Hof van Justitie en bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad beslist om Koen Lenaerts voor te dragen als rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg en om Franklin Dehousse voor te dragen als rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, heeft de Ministerraad beslist om Koen Lenaerts voor te dragen als rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg en om Franklin Dehousse voor te dragen als rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.

Op 6 oktober 2003 vervalt immers het mandaat van 7 rechters bij het Hof, waaronder dat van de Belgische rechter, Melchior Wathelet. Het Hof van Justitie bestaat uit één rechter per lidstaat. De rechters van het Hof worden voor zes jaar benoemd. Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging plaats. Sinds 19 september 1995 is Melchior Wathelet de Belgische rechter bij het Hof van Justitie.. Zijn huidige mandaat ging in op 6 oktober 1997 en loopt af op 5 oktober 2003. Het Gerecht van Eerste Aanleg telt ten minste één rechter per lidstaat. De leden van het Gerecht van Eerste Aanleg worden voor zes jaar benoemd. Om de drie jaar vindt een gedeeltelijke vervanging plaats.Sinds 25 september 1989 is Koen Lenaerts de Belgische rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg. Zijn huidig mandaat loopt af op 31 augustus 2004. Koen Lenaerts is doctor in de rechten. Hij heeft een uitzonderlijke kennis van en ervaring met het Europees recht. Hij doceert Europees recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven sinds 1983 en is rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen sinds 1989. Hij was professor aan het Europacollege te Brugge van 1984 tot 1989. Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan, waaronder verschillende standaardwerken. Franklin Dehousse is doctor in de rechten. Hij heeft een uitzonderlijke kennis van en ervaring met het Europees recht. Hij doceert internationaal economisch recht aan de Universiteit van Luik sinds 1991 en is Directeur Europese Studies van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen sinds 1999. Hij was professor aan het Europacollege van Brugge van 1992 tot 1999. Hij heeft tientallen publicaties op zijn naam staan, waaronder verschillende gerenommeerde studies over actuele Europese dossiers.Als speciaal vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken nam hij deel aan de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Amsterdam opleverde (1996 - 1997). Zowel tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 als tijdens het verloop van de Conventie over de Toekomst van de Europese Unie in 2002 en 2003, voorzagen Koen Lenaerts en Franklin Dehousse de Belgische regering en de Belgische Conventieleden van uiterst deskundig advies.