14 jul 2003 17:00

Ministerraad van 14 juli 2003

De Ministerraad vergaderde op maandag 14 juli 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 14.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op maandag 14 juli 2003 in de Wetstraat 16 vanaf 14.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft de regeringsverklaring goedgekeurd, die de Eerste Minister vervolgens in beide Kamers heeft voorgelezen. Zij keurde ook de benoemingen van de H. Koen Lenaerts als rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg en van Franklin Dehousse als rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg.