19 apr 2024 20:19

Benoemingen binnen de raad van bestuur van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over diverse benoemingen binnen de raad van bestuur van de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).

De volgende benoemingen worden voorgesteld:

  • Bram De Wispelaere wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar
  • het mandaat van Luc Mabille als ondervoorzitter van de raad van bestuur wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar
  • de mandaten van de leden van de raad van bestuur van Saskia Opdebeeck, Jean-François Fauconnier en Nicolas Thisquen worden hernieuwd voor een periode van zes jaar
  • Laura Carlier, Eléonore Simonet, Nicolas Rossignol, Dirk Meire, en Olivier Body worden aangesteld tot lid van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.