17 jan 2003 16:00

Benoemingen in de raad van bestuur

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen.

Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen.

Het gaat enerzijds om de benoeming van de heer Kurt Debruyne, ter vervanging van de heer Marc Michiels, die ontslag heeft genomen. De heer Debruyne wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Anderzijds wordt de heer Cl. Demuth benoemd als lid van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, ter vervanging van de heer F. Gromersch, die op 21 augustus 2001 is overleden. De heer Demuth zal het mandaat verder zetten.