29 mrt 2024 16:57

Bepaling operationele zones van de Europese grens- en kustwacht op het Belgisch grondgebied

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de locaties bepaalt waar de leden van de Europese Grens- en Kustwacht (Frontex) mogen opereren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.