28 apr 2023 16:42

Bepaling van de principes voor de toewijzing van concessies voor offshore windparken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een nota goed over de algemene principes voor de tendering van de Prinses Elisabethzone.

De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) lanceren voor de toewijzing van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van offshore windturbines voor elektriciteitsproductie in de Prinses Elisabeth Zone (PEZ) in het Belgische deel van de Noordzee.

De ontwikkeling van de PEZ betekent voor België een aanzienlijke hoeveelheid extra hernieuwbare energie op het net, een grote bijkomende CO2-besparing en talrijke maatschappelijke, sociale, economische en klimaatvoordelen.

De ministerraad gaat akkoord met de principes voor de tendering van de PEZ, die gebaseerd zijn op een reeks criteria die moeten zorgen voor een maximale sociale welvaartswinst:

  • zorgen voor de hoogst mogelijke injectie van hernieuwbare energie in het Belgische net
  • de risico's voor investeerders beperken, zodat windenergie tegen de laagst mogelijke kosten kan worden geproduceerd
  • de laagst mogelijke energieprijs voor alle Belgische consumenten met de mogelijkheid van PPA's met vaste prijzen voor onze industrie en burgers
  • burgerparticipatie mogelijk maken 
  • de Belgische offshore-expertise verder uitbreiden en de offshore energie verder verduurzamen door in te zetten op innovatie en ervaring
  • windfall profits vermijden