20 apr 2018 15:20

Bepaling van de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen bepaalt.

Het ontwerp voorziet, naast enkele technische correcties, in regels om de taalrol van de leden te bepalen. Deze regels zijn noodzakelijk om de wettelijk vereiste taalpariteit wat betreft de samenstelling van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen te kunnen respecteren.

Daarnaast voorziet het ontwerp in de bekendmaking van het met redenen omkleed afwijkend standpunt van definitieve adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Momenteel is enkel voorzien in de bekendmaking van het met redenen omkleed afwijkend standpunt van ontwerpadviezen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen