19 jun 2015 15:32

Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing

Op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector. 

Het voorontwerp werd voorgelegd aan de commissie Overheidsbedrijven, het Onderhandelingscomité van het militaire personeel en het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten. Het bevat volgende twee maatregelen:

1. Het opnieuw invoeren van de cumulatie van een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid met een vervangingsinkomen 
Om dramatische sociale gevolgen te vermijden, gezien de verplichting voor de begunstigden om te kiezen tussen beide tegemoetkomingen, voert het voorontwerp opnieuw de mogelijkheid in om een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid te cumuleren met een vervangingsinkomen. Deze maatregel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 januari 2013.

2. Het invoeren van een preferentiële regeling in geval van cumulatie van een pensioen en beroepsinkomsten enkel voor die categorie van gepensioneerden die ambtshalve op pensioen gesteld werden om leeftijdsredenen
Sommige categorieën van gepensioneerden kunnen genieten van een meer voordelige regeling in geval van cumulatie van een rustpensioen met inkomsten uit een professionele activiteit. In de meeste gevallen gaat het hier om militairen die ambtshalve met pensioen gesteld worden voor de leeftijd van 65 jaar. Deze meer voordelige regeling is echter niet van toepassing voor personen die met pensioen werden gestuurd voor lichamelijke ongeschiktheid. 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.