13 mei 2022 17:22

Bepalingen betreffende de regelgeving over bepaalde landbouwdieren - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels.

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, is een aanvulling op de regels met betrekking tot het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van bepaalde dieren, opgelegd door de Europese Verordening 2016/429, en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van de diergezondheidswetgeving.

Concreet zal het vier koninklijke besluiten vervangen die momenteel de regels vastleggen per diersoort voor hun identificatie en de registratie, de erkenning, het beheer en het verdelen van identificatiemiddelen. Bijkomend beoogt het ontwerp een modernisering van deze identificatie- en registratieregeling, met de mogelijkheid voor veehouders om de administratieve verplichtingen volledig op digitale wijze te kunnen uitvoeren in SANITEL, het geautomatiseerde gegevensbestand van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning