24 jun 2021 18:16

Bepalingen inzake de behandeling van wervelkolompathologieën en het remgeld voor de raadplegingen 

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de behandeling van wervelkolompathologieën en het remgeld voor de raadplegingen. 

De ontwerpen van koninklijk besluit beogen een volledige hervorming door te voeren van de verstrekkingen met betrekking tot wervelkolompathologieën met als doelstelling een kwaliteitsverbetering in de juiste diagnose- en indicatiestelling en de meest adequate behandeling van de wervelkolompathologie.

Het eerste ontwerp betreft:

  • de wijziging van de nomenclatuur waarbij de verstrekkingen met betrekking tot de heelkunde van de wervelkolom in een apart artikel worden ondergebracht en enkel voor de orthopedisch chirurgen en de neurochirurgen toegankelijk zullen zijn
  • de registratie van gegevens vastgesteld in het Wervelkolomregister van Healthdata, om de zorg aan de patiënten sneller en efficiënter te kunnen verlenen en om de kwaliteit en kosten van de geleverde zorg te beheersen
  • enkele aanvullende verstrekkingen om de behandeling van de wervelkolom op een multidisciplinaire manier te kunnen organiseren

Het tweede ontwerp regelt het remgeld voor de raadplegingen. Er wordt voorgesteld om vaste remgelden in te voeren, namelijk 3 euro voor voorkeurgerechtigden en 12 euro voor nietvoorkeurgerechtigden. Voor de andere verstrekkingen wordt voorgesteld om geen remgeld in te voeren.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 2, B, 14 b), 14 k), 34 en invoegen artikel 14, n) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffend de wervelkolompathologieën

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994