26 jan 2024 17:09

Bepalingen inzake de kwaliteit van voor consumptie bestemd water - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2020/2184 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, voor zover het de federale bevoegdheden betreft, namelijk de bepalingen van deze richtlijn die van toepassing en relevant zijn voor levensmiddelenbedrijven.

De richtlijn bevat nieuwe voorschriften, waaronder:

  • een herziening van de parameters die in het water moeten worden gecontroleerd
  • een herziening van de kwaliteitseisen die met deze parameters samenhangen
  • de invoering van een risicogebaseerde aanpak voor de verschillende fasen van het watervoorzieningssysteem
  • de opneming van eisen voor chemische behandelingsmiddelen, filtermedia en materialen die met water in contact komen

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Gewesten en van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2020/2184/EU)