03 mei 2024 17:51

Bepalingen inzake plastic draagtassen voor eenmalig gebruik en etiketten op herbruikbare flessen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de vermindering van plastic draagtassen voor eenmalig gebruik en de verplichting van het gebruik van gemakkelijk te verwijderen etiketten op statiegeldflessen.

Het ontwerp beoogt de Europese richtlijn 2015/720, die Europese lidstaten verplicht het verbruik van lichte plastic draagtassen op hun grondgebied duurzaam te verminderen, om te zetten in federale wetgeving. Het gaat met name om lichte plastic draagtassen met handvatten (zogenaamde ‘kassatassen’), met uitzondering van de zeer lichte plastic draagtassen, herbruikbare plastic draagtassen die beantwoorden aan de norm NBN EN 13429 en tassen die om dwingende veiligheidsredenen op luchthavens worden verstrekt.

Het ontwerp bepaalt tevens de verplichting op gemakkelijk verwijderbare etiketten op statiegeldflessen om zo het verlies van herbruikbare verpakkingen door slecht afwasbare etiketten tegen te gaan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.