21 jun 2024 16:27

Bepalingen inzake tegemoetkoming kosten farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

De toepassing van de besparingsmaatregelen opgenomen in de Programmawet van 22 december 2023 omvat:

  • de opstart van een referentieterugbetalingssysteem voor biologische geneesmiddelen
  • aanpassingen en harmonisering van de uitzonderingen in het kader van de referentieterugbetalingssystemen
  • de wijziging van de maatregel "combi-cliff" voor combinaties van werkzame stoffen
  • de maandelijkse toepassing, wijzigingen van de omzetschijven, dalingspercentages en uitzonderingen in het kader van de maatregel "oude geneesmiddelen”
  • de afschaffing van het plafondprijzensysteem

De aanpassing van de beschrijving van de parameters voor de berekening van verschillende vergoedingsbasissen in de reglementering omvat:

  • een aanpassing om rechtstreeks te verwijzen naar een nieuwe bijlage bij het koninklijk besluit waarin de berekeningswijze van de vergoedingsbasis voor elke tarificatie is opgenomen
  • de invoeging van een bepaling van de vergoedingsbasis voor verpakkingen die vergoed worden in apotheken

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.