27 dec 2018 16:56

Bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed over bepalingen rond de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. 

Het voorontwerp voert de beslissingen uit die tijdens het begrotingsconclaaf werden genomen rond de besparingen op het vlak van geneesmiddelen.  Het gaat meer bepaald om:

  • de uitdieping van de prijsdaling na 15 jaar terugbetaling in functie van de omzet (volume cliff)
  • de uitbreiding van de plafondprijzen, het invoeren van het voorschrijven van de goedkoopste geneesmiddelen in de ziekenhuizen en het invoeren van voorschrijfquota voor de goedkoopste voorschriften in ziekenhuismilieu
  • de uitdieping van het facturatieniveau in het ziekenhuis voor geneesmiddelen waarvoor alternatieven beschikbaar zijn (op ATC5-niveau) van 90% naar 85%
  • de aanpassing van de definitie van "goedkoop voorschrift"
  • de impact van de afschaffing van de uitzondering voor categorie F op de besparingsmaatregel "oude geneesmiddelen"
  • de compenserende heffing 2019
  • de aanpassing van de transparantie in art. 81-contracten 

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.