03 mei 2024 17:51

Beperking van het gebruik van plastic wegwerpproducten – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het op de markt brengen van vervuilende producten voor eenmalig gebruik beperkt en het gerecycleerde gehalte van bepaalde producten verhoogt.

Het ontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, is gericht op het verminderen van afval van eenmalige producten en het vermijden van verspilling van primaire grondstoffen. Het bevat maatregelen die het in de handel brengen van bepaalde eenmalige kunststofproducten en verpakkingen afbouwen en de toepassing van gerecycleerde kunststoffen bevorderen. Het gaat met name om producten voor eenmalig gebruik die aan één of meer van de volgende kenmerken voldoen:

 • ze komen vaak in het zwerfvuil of in het milieu terecht
 • ze zijn moeilijk of niet selectief in te zamelen voor recyclage
 • ze verstoren de recyclageketen
 • ze verbruiken primaire fossiele grondstoffen, terwijl dit kan vermeden worden door gerecycleerde plastics in te zetten
 • het gaat om eenmalige producten die kunnen vermeden worden, of kunnen vervangen worden door een herbruikbaar alternatief of kunnen vervaardigd worden uit een milieuvriendelijker materiaal

De betreffende producten zijn:

 • kunststof wegwerpverpakkingen bestemd voor de distributie van spijzen of dranken voor onmiddellijke consumptie ter plaatse of om mee te nemen, met uitzondering van kunststof wegwerpverpakkingen die industrieel voorgevuld zijn of daarvoor bestemd zijn
 • producten die kunnen gemaakt worden van post-consumer recycled plastics:
  • kunststof compostvaten en bakken
  • kunststof rolcontainers
  • straatmeubilair
 • ongeadresseerd reclamedrukwerk voorzien van kunststof bevattende verpakkingen
 • eenmalige kunststof drinkbekers die niet industrieel zijn voorgevuld of daarvoor bestemd zijn
 • kunststof stokjes
 • kunststof spiesjes
 • wegwerpbestek en borden
 • geplastificeerd reclamedrukwerk

Dit ontwerp draagt bij tot de uitvoering van de Europese Single Use Plastics-richtlijn. Daarnaast zal het zorgen voor een vermindering van de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval op basis waarvan België aan de Europese Commissie een jaarlijkse bijdrage betaalt van 800 euro per ton. Voor 2022 wordt deze bijdrage geschat op ongeveer 150 miljoen euro. De hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval is tussen 2000 en 2020 met 12 % toegenomen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.