19 apr 2024 20:19

Beperking van kunststof producten voor eenmalig gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende kunststof producten voor eenmalig gebruik.

Het ontwerp bevat dezelfde bepalingen als het koninklijk besluit van 9 december 2021 betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten. In januari 2024 vernietigde de Raad van State dat besluit in een arrest. Het nieuwe ontwerp is beperkt tot de artikelen die strikt noodzakelijk zijn voor de omzetting van de Richtlijn 2019/904 (EU) betreffende de impact van bepaalde kunststof producten op het milieu. De maatregel betreffende het verbod op wegwerpbekers, die leidde tot de nietigverklaring van dit koninklijk besluit door de Raad van State, werd weggelaten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.