22 dec 2023 20:41

Beperkingen op de verkoop van alcohol en tabak - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat bijkomende beperkingen invoert voor de verkoop van alcohol en tabaksproducten.

Het voorontwerp over de bescherming van de gezondheid past in:

  • de interfederale strategie 2022-2028 voor een rookvrije generatie van 14 december 2022
  • de interfederale strategie inzake schadelijk gebruik van alcohol 2023-2025 van 30 november 2022

Op het gebied van tabak zijn de belangrijkste maatregelen:

  • een verbod op de verkoop van tabaksproducten in horeca, in tijdelijke verkooppunten en in voedingswinkels van meer dan 400m²
  • de verplichting voor een handelaar om het identiteitsbewijs te vragen aan al wie tabaksproducten wil kopen en jonger lijkt dan 25 jaar
  • een verbod op het uitstallen van tabaksproducten in/aan verkooppunten
  • een verstrenging van de sancties voor inbreuken op het reclameverbod
  • sancties voor de aankoop op afstand van tabaksproducten, elektronische sigaretten en navulverpakkingen

Op het gebied van alcohol zijn de belangrijkste maatregelen:

  • een verbod op de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar (behalve voor bier en wijn)
  • een verbod op de verkoop van alcohol via automaten, in tankstations langs snelwegen tussen 22 en 7 uur en in ziekenhuizen

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.