24 jun 2005 17:00

Berlaymont nv 2000

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de kredietlijn van 670 miljoen euro ten voordele van Berlaymont nv 2000 voor een termijn die op 31 december 2006 eindigt (*).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de verlenging goed van de kredietlijn van 670 miljoen euro ten voordele van Berlaymont nv 2000 voor een termijn die op 31 december 2006 eindigt (*).

De renovatiewerken zijn uitgevoerd en de voorlopige oplevering heeft plaatsgevonden. Het Berlaymontgebouw werd ter beschikking van de Europese Commissie gesteld. De definitieve oplevering van de werken zou ten laatste op 1 oktober 2006 moeten gebeuren. De Ministerraad gaf opdracht aan de Minister van Financiën om een interkabinetwerkgroep samen te stellen om de problematiek van ontbinding - vereffening van Berlaymont nv 2000 en de uittreding van Dexia en Fortis uit het kapitaal van de nv te onderzoeken. (*) op 18 september 1990 opgericht om een erfpachtrecht op het Berlaymontgebouw, zijn renovatie en terbeschikkingstelling te verwerven.