09 mei 2003 17:00

Beroep bij het Arbitragehof

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, heeft de Ministerraad besloten af te zien van het ingediende beroep bij het Arbitragehof tegen het Decreet (*) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Deze beslissing werd genomen op basis van de bekendmaking van de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid, heeft de Ministerraad besloten af te zien van het ingediende beroep bij het Arbitragehof tegen het Decreet (*) van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Deze beslissing werd genomen op basis van de bekendmaking van de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek.

Tijdens het Overlegcomité federale regering - regering van de Gemeenschappen en de Gewesten (**) werd besloten dat het beroep zou worden ingetrokken na de goedkeuring door het parlement van het wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken (***), dat werd ingediend door de Minister van Justitie. (*) van 8 mei 2002. (**) op 24 januari 2003 (***) zoals die hernomen zijn in artikel 18 van het Decreet van 8 mei 2002.