04 dec 2014 14:52

Beroepen tegen luchthavengelden - tweede lezing

Op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant keurt de ministerraad in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goed die de Belgische wetgeving aanpassen aan de Europese richtlijn 2009/12/EG over de luchthavengelden.

De voorontwerpen, die aangepast werden aan het advies van de Raad van State, waarborgen het recht voor de luchtvaartmaatschappijen om in beroep te gaan tegen de luchthavengelden bij de economische regulerende overheid. Ze waarborgen tevens de onafhankelijkheid van de economische regulerende overheid voor de beslissingen die ze neemt over tariefkwesties.

De voorontwerpen geven gevolg aan een ingebrekestelling door de Europese Commissie over de omzetting van de Europese richtlijn over de luchthavengelden in Belgisch recht.

voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties

voorontwerp van wet houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal