05 dec 2014 15:36

Ministerraad van 5 december 2014

De ministerraad vergaderde op vrijdag 5 december 2014 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie stelden de regeringsleden de belangrijkste beslissingen voor die ze tijdens de ministerraad hebben genomen.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaf uitleg over de automatische verwerking van gegevens, waarover de FOD Buitenlandse Zaken beschikt voor de afgifte van paspoorten. Het voorontwerp werd in tweede lezing goedgekeurd.

Minister van Begroting Hervé Jamar gaf toelichtingen bij de omzendbrief met richtlijnen voor de afsluiting van het begrotingsjaar 2014. 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kondigde de beslissing van de ministerraad aan om een vast remgeld voor de verstrekkingen van geneesheer-specialisten in te voeren: 3 euro voor de bevoorrechte rechthebbende en 12 euro voor de gewone rechthebbende. 

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders behandelden de steun die België verleent aan de strijd tegen ebola. Het gaat om de financiering van een project dat de B-Life actie in West-Afrika ondersteunt en de inzet van een B-Fast ploeg om een B-Life laboratorium in Guinee op te zetten.

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein legde het federale actieplan tegen de sociale dumping uit.

Ten slotte, kondigde minister van Landbouw Willy Borsus aan, dat het kernkabinet deze ochtend een maatregel heeft genomen die de houders van varkens en runderen naar aanleiding van het Russisch embargo ondersteunt. De bijdragen voor het Dierengezondheidsfonds worden verlaagd.