04 dec 2014 15:52

Omzendbrief over de afsluiting van het begrotingsjaar 2014 van de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Hervé Jamar een ontwerp van omzendbrief goed over de afsluiting van de boekhoudkundige en budgettaire verrichtingen van de federale overheid voor het begrotingsjaar 2014.

De omzendbrief deelt instructies mee voor de afsluiting van de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding voor het begrotingsjaar 2014.

Het naleven van de instructies en de afsluitingsdata is noodzakelijk om:

  • het budgettaire en boekhoudkundige jaar tegen ten laatste 31 januari 2015 op een correcte manier af te sluiten
  • de saldi van de begrotingsfondsen, de vastgestelde rechten en het uitstaande bedrag van de vastleggingen te bepalen en over te brengen naar het begrotingsjaar 2015
  • de algemene rekening van de federale overheid aan het Rekenhof tegen ten laatste 29 mei 2015 over te maken