04 dec 2014 15:00

Zetelakkoord tussen België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie.

De Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC) - sinds 28 juni 2011 de Organisatie voor Islamitische Samenwerking - is een internationale gouvernementele organisatie die in 1969 werd opgericht tijdens een bijeenkomst in Rabat (Marokko) van de leiders van verschillende landen uit de Islamwereld. De OIC heeft momenteel zevenenvijftig lidstaten. Andere staten met een aanzienlijke Islamitische bevolking, zoals India, Rusland of China, zijn geen lid van de OIC of slechts waarnemend lid. De OIC heeft een permanente delegatie bij de Verenigde Naties, waar ze het statuut van waarnemer heeft.

Het zetelakkoord tussen België en de OIC, dat werd ondertekend in Brussel op 4 februari 2011, verduidelijkt een aantal aspecten van de voorrechten en immuniteiten die België aan de Missie van de OIC met het oog op zijn goede werking toekent.