04 dec 2014 12:59

Interne controle bij de federale overheid

De ministerraad heeft kennisgenomen van het globale jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het globale verslag ‘interne controle’ is gebaseerd op de jaarverslagen die de leidinggevenden bij het Auditcomité hebben ingediend over de werking van de interne controle, de geplande verbeteringen en, in sommige gevallen, de jaarverslagen van de interne-auditdiensten.

In zijn conclusies trekt het ACFO de aandacht van de regering  op de vooruitgang die geboekt werd bij de uitvoering van de interne controle zoals:

  • een beter bewustzijn van de risico’s die moeten worden beheerst
  • nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling van de interne audit
  • de ontwikkeling van instrumenten voor een goed beheer
  • de investering in bronnen voor het begeleiden van de ontwikkeling van de interne controle

De ministerraad heeft bovendien elke bevoegde minister gevraagd om, samen met de bevoegde leidinggevenden van de diensten die onder haar of zijn bevoegdheid vallen, te onderzoeken hoe best gevolg kan worden gegeven aan de aanbevelingen van het ACFO om de ontwikkeling van de interne controle aan te moedigen, de interne-auditactiviteiten te ontwikkelen en de vastlegging van doelstellingen, de identificatie van de voornaamste risico’s en het gebruik van de beheersboekhouding te ontwikkelen.