04 dec 2014 14:40

Erkenning van de instellingen die visums voor wetenschappelijke manifestaties toekennen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de  instellingen erkent die de voorafgaande visums toekennen voor de organisatie van wetenschappelijke manifestaties van meerdere dagen.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit dat de voorwaarden bepaalt voor de erkenning van instellingen, de samenstelling en de werking van de Commissie voor de erkenning van instellingen die de voorafgaande visums voor wetenschappelijke manifestaties toekennen.

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk de samenstelling van de commissie en de procedure voor het toekennen of behouden van de erkenning, die van 1 tot 3 jaar wordt verlengd. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, §3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen