04 dec 2014 14:48

Terugvorderbaar voorschot voor Belgocontrol

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met Belgocontrol, Jacqueline Galant, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan Belgocontrol een terugvorderbaar voorschot toekent om zijn opdracht van openbare dienstverlening te waarborgen.

Het ontwerp van koninklijk besluit kent in overeenstemming met de wet van 10 april  2014 en in afwachting van de eerste begrotingsaanpassing, aan Belgocontrol een terugvorderbaar voorschot van 10 miljoen euro toe. Het voorschot zal worden ingeschreven op de begroting 2014 en wordt gebruikt om de strikt nodige uitgaven voor de continuïteit van zijn openbare dienstverlening te dekken.

In afwachting van de uitvoering van de derde beheersovereenkomst is immers een overgangsoplossing nodig in de vorm van een terugvorderbaar voorschot zonder interest, waardoor Belgocontrol het hoofd kan bieden aan de uitgaven voor zijn opdrachten die van essentieel belang zijn voor de veiligheid van het luchtvervoer in het luchtruim. Het gaat om een verantwoordelijkheid van de Belgische staat.