05 dec 2014 10:38

Financiering van de kosten voor de terminaldiensten in Belgische luchthavens in 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met Belgocontrol, Jacqueline Galant, een voorontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering van de kosten voor de terminaldiensten in Belgische luchthavens voor 2015 vastlegt.

Het ontwerp behoudt de status quo voor het gedeelte van de kosten die de gebruikers en de gewesten voor 2015 dragen, in afwachting van de herziening van het samenwerkingsakkoord van 1989 tussen de federale staat en de gewesten, waarin het regeerakkoord voorziet.

De ministerraad geeft de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol, de opdracht om besprekingen met de Vlaamse en de Waalse regering aan te gaan, om de financiering van de luchtvaartnavigatiediensten in Belgische luchthavens te stoelen op het principe 'de gebruiker betaalt'.