04 apr 2003 17:00

Beroepskaart geneeskundige verzorging

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp voorziet in een aanpassing van het artikel 159bis, in het raam van de uitbreiding van de beroepskaart geneeskundige verzorging. Het voordeel van de betalingsverbintenis van de verzekeringsinstellingen wordt uitgebreid tot de zorgverleners aan wie, op hun verzoek, een beroepskaart geneeskundige verzorging werd uitgereikt. (*) van 3 juli 1996.